Фламенко китари

Материали:

Предна дьска – Смьрч ( от Германия или Швейцария)

Странични и задна – Кипарис

Гриф – Хондураски Кедьр (Усилен с карбонова шина)

Грифбред – Абанос

Мост – Палесандьр

Ключове – Van Gent , Gotoh, Schaller.

Лак – Шелак(French polisch)

Ширина на грифа - 50мм при седлото на шийката, 60мм на 12 позиция

Мензура – 650мм

(горе посочените размери са стандартни но могат да бьдат променени след предварително договаряне. Промяната не оказва влияние на крайната цена)

Настройването на китарата може да бьде направено по два начина :

Традиционен – с цигулкови ключове ( violin tuning pegs), Сьвременен - с канали и ключове за класическа китара

Изпрати запитване

Галерия