Модели китари

Моделите китари, които изработвам са следните:


Спецификации

Посочените размери в спецификациите са стандартни но могат да бьдат променени след предварително договаряне. Промяната не оказва влияние на крайната цена. Моля свържете с мен за да уточним подробностите.

Запитване за изработка