Контакт с мен

България
Варна - 9000
П.К 699
Боян Димитров Матев
тел / факс + 359 52 606265

Можете да се свържете с мен за общи въпроси или за запитване, с помощта на автоматичната форма по-долу. Моля попълнете внимателно и коректно всички полета - в противен случай може да ми е невъзможно да се свържем обратно с Вас. Информацията, изпращана посредством тази автоматична форма е само за фирмени цели и няма да бъде предоставяна на външни лица по какъвто и да е повод, освен когато това е уредено със закон.

 

Автоматична форма

 
Вашето име

Телефон за контакт

Електронна поща

Моля проверете внимателно информацията по-горе преди да натиснете бутон "изпрати". При неточности в нея може да ни е невъзможно да ви потърсим обратно.
Формата е двустъпкова, в следващата стъпка ще попълните съобщението си!